Festa de la Música al carrer 2022

LA FESTA DE LA MÚSICA AL CARRER 2022
 
Si ets ciutadà/ana de Castelldefels i tens coneixements musicals acreditats, o si ets membre de grups o de formacions musicals, d’escoles de música, o corals de la ciutat, etc. i vols participar en la Festa de la Música al Carrer, ara t’oferim la possibilitat de fer-ho.
La Festa de la Música al Carrer tindrà lloc eldimarts 21 de juny, de 19 a 22 h a diferents espais de la ciutat.
La participació en aquesta activitat és de caire voluntari  i no remunerat. El temps de les actuacions dependrà del nombre de participants, i en tot cas, no superarà els 45 minuts.
 
La comissió organitzadora d’aquesta festivitat, una vegada hagi rebut totes les sol·licituds, en farà una selecció en funció dels espais i de les franges horàries disponibles.
El període d’inscripció per poder participar-hi és del 9 al 22 de maig de 2022, ambdós inclosos, i es pot fer mitjançant l’enllaç següent:
https://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=989
 
 
 
Cordialment,
 
La Comissió organitzadora de la Festa de la Música al carrer 2022